Dit seizoen spelen we even niet mee in de competitie. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe leden die onze vereniging willen komen versterken en in het nieuwe seizoen 2020 competitie willen spelen. Uiteraard kun je ook komen spelen als je niet aan de competitie wilt meedoen.

KOM JE OOK?

Zodra er weer voldoende leden zijn dan kunnen we vanaf januari 2020 weer deel nemen aan de competitie van de Groninger-Bedrijfs-Tafeltennis-Bond. Elk senior verenigingslid kan zich daarvoor opgeven en wordt door de wedstrijdleider aangemeld als bondslid en vervolgens in een team ingedeeld. De competitie is verdeeld in een herfstcompetitie (sept/dec) en een wintercompetitie (feb/mei).
Elk team, dat uit minimaal 3 personen bestaat, heeft een teamleider die verantwoordelijk is voor de gang van zaken in het team. D.w.z. dat deze erop toe ziet dat elk teamlid regelmatig speelt, bij ziekte van een teamlid vervanging wordt geregeld etc.. Boetes die door de bond worden opgelegd, bijvoorbeeld i.v.m. het niet spelen van een geplande wedstrijd e.d., zijn voor rekening van het desbetreffende team.

Tijdens het seizoen worden er meestal nog enkele toernooien georganiseerd, waarop men individueel kan inschrijven.
Voor deelname aan deze toernooien is buiten inschrijfgeld, vaak het GBTB-bondslidmaatschap vereist.