CONTRIBUTIE:

Voor je beslist om wel of niet lid te worden mag je 2x gratis meetrainen om te kijken of tafeltennis iets voor jou is.

Voor €110,- per jaar + eenmalig € 4,50 inschrijfgeld kun je lid worden van onze vereniging. Hiervoor kun je dan spelen op de aangegeven dagen in Lewenborg en elke donderdagavond ook extra trainen bij ZNS Zuidwolde.

Wie lid wordt, lopende het verenigingsjaar betaalt contributie over het resterende deel van het verenigingsjaar met een minimum van een halfjaar. Betaling geschiedt bij vooruitbetaling.
Indien, om welke reden dan ook, het niet mogelijk is de contributie in 1x volledig te betalen, kan er in overleg met de penningmeester, een regeling worden getroffen.

Restitutie van contributie zal, b.v. bij voortijdige beëindiging van het lidmaatschap, niet plaatsvinden.
Opzegging dient schriftelijk of mondeling te geschieden aan de penningmeester of voorzitter.